Výživové poradenství

- součástí výživového poradenství v našem studiu je vždy diagnostika složení těla na přístroji InBody 230, to má řadu výhod:

- poradenství je mnohem efektivnější, neboť naměřené hodnoty poskytují poradci mnoho informací a klientovi je poskytnuto doporučení přímo na míru

- klient vidí své skutečné hodnoty na papíře a většinou má o to větší motivaci a chuť nastartovat změnu ve svých stravovacích návycích a životním stylu

-  v případě opakovaného měření má klient přehled o tom, kde se mu konkrétně podařilo zredukovat tělesný tuk nebo nabrat svalovou hmotu 

- velmi často se stává, že během redukce hmotnosti změnou stravovacích návyků a životního stylu, dojde u klienta ke stagnaci nebo mírnému nárůstu hmotnosti a pro klienta to tak může být bod zlomu, kdy je demotivován a má tendenci se vrátit ke svým původním návykům. Hodnoty z měření  klienta obvykle uklidní a podpoří v jeho cestě za vytyčeným cílem.

- při první schůzce je možné (není podmínkou)  přinést jídelníček minimálně za 3-4 dny (jeden den o víkendu) a bude klientovi vyhodnocen. Po první návštěvě to už velký význam nemá, protože je klient již ovlivněn hodnotami z měření a doporučeními poradce.